Mobilvetta

Mobilvetta е италианска компания, основана през 60-те години на двадесети век като производител на мебели. Днес тя е развила своята дейност и е един от основните производители на кемпери в Италия. Предвид факта, че компанията е започнала своята дейност като мебелен производител, това води до производството на едни от най-добрите вътрешни интериори на кемпери в Европа.

Mobilvetta развива продуктова философия, акцентираща върху производството на кемпери, които са не само добре оборудвани, но са и истински „пътуващ дом“. Упоритият труд по тяхното производство, заедно с иновациите в технологичните системи, допринасят за постигането на високи стандарти на качество.

Каталог

Mobilvetta COLLECTION 2019